Jediné bezpečnostní omezení

Jedinou překážkou, kvůli které nelze naftová topidla v určitém prostoru použít je nedostatečné větrání. Z podstaty funkce vyplývá, že při provozu přístroje je spotřebováván kyslík a tak je třeba zajistit dostatečnou ventilaci vytápěných prostor. To však platí zejména u přímého a nepřímého spalování, u infračervených topidel je tato podmínka poněkud zmírněna.

Vytápění hal i staveb

Tato zařízení jsou dimenzovaná na různé výkony, podle kterých je třeba optimálně volit případný typ používaného topení. Jsou vhodná nejen do velkých hal, ať už montážních, nebo výrobních či s jiným použitím – například sklady, výstavní prostory apod., ale výborně se uplatní ve stavebnictví, když je třeba pracovat v již obvodově uzavřené, či přikryté stavbě. Nejenže se usnadňuje práce konkrétních pracovníků, ale urychluje se tím například i vysychání fasád, zdiva, nátěrů, což opět zrychluje a zefektivňuje práci.